Concerts for peace

Concerts for peace

Zaśpiewali dla pokoju

„To dzieci są głosem Świata i przyszłości i piszą scenariusz nowej ziemskiej sagi. Tyle w nich odwagi, ile w nas miłości, tyle w nich nadziei, ile w nas rozwagi” Dziś, kiedy świat pogrążył się w wojennej zawierusze, a Ziemia stoi u bram międzynarodowego kryzysu, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy zjednoczenia, braterstwa i nadziei na lepsze jutro. Dzięki rozśpiewanym dzieciom i młodzieży z Polski i Ukrainy byliśmy świadkami takiego właśnie zjednoczenia, podczas serii koncertów pod hasłem „Pastorałka dla pokoju”, gdzie dzieci śpiewem prosiły o pokój na świecie. Koncert inauguracyjny miał miejsce 16 grudnia w Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie. Kolejne koncerty odbyły się we Włoszech: 29 grudnia w San Marino, 30 grudnia w La Varena, 31 grudnia w Asyżu oraz 1 stycznia w Watykanie na Placu Świętego Piotra, w dniu modlitwy o pokój, przed i po błogosławieństwie Papieża Franciszka Urbi et Orbi. Wystąpił chór Sonus Innumerabiles działający przy Liceum im. Stanisława Staszica oraz Studio Sztuk Scenicznych S3. W programie znalazły się znane i lubiane utwory świąteczne oraz prapremierowe wykonanie „Pastorałki dla pokoju”, utworu skomponowanego specjalnie na potrzeby wydarzenia. Koncerty, zarówno w Polce jak i we Włoszech spotkały się z gorącym i serdecznym przyjęciem widzów, którzy przyłączali się do wspólnego kolędowania. Koncerty we Włoszech były jednym z elementów utrwalania wizerunku Polski jako kraju o szerokich możliwościach współpracy. Honorowym Patronem wydarzenia była Polska Organizacja Turystyczna, która aktywnie wspiera działania na rzecz polskiej turystyki i tym samym promocji Polski na świecie. POT zgodził się wesprzeć serię koncertów, które promowały pokój i jedność na świecie, jednocześnie podkreślając rolę międzynarodowego współdziałania, aby ten stan osiągnąć. Są to także cele, które stanowią immanentną cechę turystyki, nie tylko polskiej. „Pastorałka dla Pokoju” to oryginalny projekt muzyczny, oparty na autorskich aranżacjach kolęd z całego świata, wykonany po raz pierwszy na scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie, w grudniu 2022 roku. Organizatorem koncertów było Stowarzyszenie Szlaków Świętego Franciszka, Stowarzyszenie Polskich Mediów i Warszawska Izba Gospodarcza.

High patronage